Işık hızından Bile Çok Daha Hızlı Olan 4 Varsayım

En hızlı şeyin ne olduğu sorulduğunda ışık cevabını alırız, çünkü ışık hızı görebildiğimiz en hızlı şeydir, peki ışık hızından daha hızlı ne olabilir

diye sorumuzu değiştirirsek eğer bu defa karşımıza çok daha hızlı ve fantastik şeyler çıkacaktır, işte detaylar.

Işık, evrenin başlangıcından beri var olmuştur. Bilim insanlarının hep araştırma konusu olan, hemen hemen bilinen bütün şeylerden daha hızlı, bir saniyede 299.792.458 metre yol katedebilen (boşlukta, ilerlediği konuma göre hızı farklılık gösterebilmektedir) ışık, çok hızlı olmasına rağmen evrenin büyüklüğüne kıyaslandığında yavaş kalmaktadır.

Bu yüzden ışıktan daha hızlı olabilecek şeylerin üzerinde araştırma yapan bilim insanları bazı teorilere göre geçilmesi imkansız olan ışık hızını geçmeyi başarmıştır. Işık hızını geçebilecek yeni şeyler keşfetmişlerdir.

1. Big Bang

Big Bang , evrenin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Uzayın ışık hızından çok daha hızlı bir şekilde genişlemesini sağlamıştır. Bazı araştırmacı bilim insanlarına göre bu gelişmenin ‘nothing can go faster than light’ (hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez) sözüyle uyumlu olduğunu söylemektedir. Big Bang ile genişleyen uzay, belirli bir kütleye ve hacme sahip olmadığı için cümlede yer alan ‘nothing’ ile ifade edilmiştir(hiçbir şey). Bu yüzden ışık hızını hiçbir şeyin aşamayacağını öne süren teoriler Big Bang ile ters düşmez.

 2. Işığın Görüntüsü

Bazı bilim insanlarına göre ışığın görüntüsünün ışıktan daha hızlı hareket ettiği durumların olabileceğini söylemişlerdir. Bu çok ilginç bir tartışma konusu olmuştur. Adeta bilim insanlarını görüş ve teoriler olarak ikiye ayırmıştır.Örneğin; elinde lazer olan bir kimse ve A, B isimli 2 farklı gezegen olduğunu düşünelim. Bu kişinin bulunduğu konumdan A ve B gezegeni birbirinden 100 ışık yılı uzaklıkta olsun. En son olarak da A ve B gezegenleri arasındaki kocaman bir platform olduğunu varsayalım.

Bu platform lazeri belli eden türden olsun. Sabit bir konumda olan ve hiçbir şeyden etkilenmeyen lazerli adam, A ve B gezegenlerine lazeriyle ışık tutsun. İlk olarak A gezegenine lazer tutan adam, bir süre sonra B gezegenine lazer tutmak ister ve bu iki gezegenin arasında yer alan kocaman platform üzerinde lazerin ışığını yürüterek B gezegenine kaydırır. İşte tüm olay burada tuhaflaşır. Basit bir bilek hareket ile aralarında 100 ışık yılı bulanan iki gezegen arasında lazerin ışığını kaydırmayı başarmıştır. Bunu ışık hızını algısal olarak aşarak yapmıştır.

Lazerli adam, ışıktan daha hızlı hareket ettiği varsayılan “ışık görüntüsü” sayesinde lazerinden çıkan ışığın anında B gezegenine vardığını görür. Fakat bu olay yalnızca algılarda böyledir. Işığı meydana getiren fotonlar ışık hızında hareket ederler. Lazer her ne kadar hızlı şekilde ve ne kadar çok döndürülürse döndürülsün fotonların düştüğü yerler A gezegeninden platforma geçmesini ve B gezegenine ulaşmasını gösterecektir. Her iki gezegende de bulunan gözlemciler lazerin en fazla ışık hızında ilerlediğini görebilirler ancak ışık hızı asla aşılamamaktadır.

Diğer bilim insanları ise “ışık görüntüsü”nün de ‘nothing’ (hiçbir şey) olarak algılanması gerektiğini düşünürler. Çünkü “ışık görüntüsü” ne enerji, ne veri, ne de net bir bilgi taşıyabilir. Tüm bunlara rağmen ışık hızını geçmeyi başarmak, bu sıralamada yer alması için yeterli olmuştur.

 3. Kuantum Dolanıklığı

Albert Einstein’ın “ürkütücü” olarak belirttiği kuantum dolanıklık teorisi, birbiriyle eşleşmiş olan iki farklı parçacığın birbirine bağlı şekilde hareket etmesi olarak açıklanabilir. Örnek verecek olursak; ilk olarak iki elektronu yan yana getirelim. Birbirinden etkilenecek olan elektronlar aradan bir süre geçtikten sonra uyumlu bir şekilde hareket etmeye başlayacaklardır.

Elektronlardan bir tanesini bulunduğumuz konumun milyonlarca ışık yılı uzağına yerleştirelim ve uyumlu olduğu diğer elektronu ise titreşime alalım. Titreşime alınan elektronun eşi, çok uzakta yer almasına rağmen gerçekleşen bu titreşim hareketini anında fark edecektir ve bu titreşim hareketinin tam tersini uygulayacaktır. örneğin; elektronun Eşi eğer aşağı doğru yöneliyorsa diğer eş kendisini yukarı doğru hareket ettirecektir, sağa doğru yöneliyor ise bu seferde sola doğru yönelecektir, ileriye doğru ise tam tersi arkaya doğru hareket edecektir. Bu elektron ışık hızından çok daha hızlı (bazı bilim insanlarına göre 10.000 kat daha hızlı olduğundan bahsedilmiştir.) şeylerin olduğunun en büyük kanıtlarından birisi olmuştur.

4. Solucan Deliği

Uzay ve zaman bütünlüğündeki kısa yol olarak adlandırılan solucan delikleri, ışığın milyonlarca yılda aldığı yolu sadece birkaç saniyede almaktadır. Bu yüzden de belki solucan deliğinin değil fakat solucan deliğinden geçen her şeyin ışık hızından daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Yazar: Bilgi Kurdu