Tarih tekerrür ediyor ‘Beyler’in orman talanı sürüyor -1

   Reha ÖREN

   Böyle bir kent , böyle bir ülke olur mu?


   Devletin amir yasaları orman arazilerinin kiralanamayacağını, hiç bir şekilde tahsis edilemeyeceğini söylüyor, Milli Emlak Müdürlüğü resmen ve alenen ‘ecr-i misil’ karşılığında kiraya veriyor.


    Ondan sonra husumet ve hukuk garabeti başlıyor.
  Yüreğir Ovası’nın her yerinde halk arasında ‘Beyler’ adıyla bilinen Özler Ticaret ve San. A.Ş hiç bir yasa ve kural tanımadan bildiğini okuyor. Onbinlerce dönümü kendi tasarrufunda kullanıyor.
     Beyler’in ormanları kullanmaları konusunda pilot bölge olarak Yüreğir Kütüklü Mahallesi’ni seçtik.
 Beyler ile amansız bir hukuk mücadelesi veren Kütüklü sakinlerinden Emin Doğan ile görüştük. Emin Doğan kucak dolusu dosya ilegelerek Beyler vakıası’nın iç yüzünü belgeledi.
  Kütüklü Köyü hudutları dahilinde bulunan 407, 408, 409 ve 410 numaralı parseller Beyler tarafından kullanılıyordu ve tamamı orman arazisi kapsamındaydı.
  
    Eski bir hikaye..
  Evet, Beyler’in orman arazilerini kullanması ve Milli Emlak Müdürlüğündeki bazı yetkililer ile anlaşarak ormaarazilerinin dışında neredeyse ovadaki bütün Milli Emlak arazilerini ele geçirmesi konusu aslında eski bir hikaye.
 Yıllar önce SÖZ ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Akpınar Köyü’ne giderek Ecrimisilleri ödenmiş olmasına rağmen milli Emlak tarafından Beyler’e kiralananarazilerideki ihtilafı görüntlemek üzere Akpınar köyü’ne gittiler.
 Evet, ihbar doğruydu köylüler tarafından yarım asırdan beri ecr-i misilleri ödenerek kullanılan araziler bir allem kullem ile Beyler’in tasarrufuna kaydırılmıştı. Köylüler buna isyan etmişler, çıkan olaylar kan ve can kaybı olmadan bastırılmıştı.
 Beyler’in orman araziliriyle ilgili talan olayı tam da bu esnada yine SÖZ ekipleri tarafından ortaya çıkarılmıştı.
  Beyler’in yetkilileri SÖZ’ün haberlerine itiraz etmiş, şimdi MHP Milletvekili Seyfettin Yılmaz o dönemlerde Adana Orman Bölge Müdürü idi.
 Seyfettin Yılmaz Kütüklü Köyü’nde Beyler’e verilen arazilerin orman arazisi olduğunu doğrulamış, araziyi geri almış ve etrafını çevirerek yeniden orman alanı olarak kullanılmasını sağlamıştı.
 Yılmaz, bununla da yetinmemiş söz konusu olan parsellere keçiboynuzu (Harnup) ağacı diktirmişti.
 Aradan geçen zaman içerisinde Beyler’e bağlı olarak çalışanlar Orman Bölge Müdürlüğü’nün tel örgülerini yıkmış, dikilen harnup ağaçlarını da sökmüşlerdi.
 Arazi şu ya da bu yolla (!) tekrar Beyler’in kullanımına açılmıştı.
  İşin garip tarafı beyler Milli Emlak Müdürlüğü’ne  para ödedikleri için kendilerini haklı çıkarabiliyorlardı!
 
 Kütüklü sakinlerinden Emin Doğan bu işin peşini bırakmamış  ve Beyler’in attığı her adımı  izlemeye başlamıştı.
   
   Emin Doğan’ın girişimleri sonucu Orman Genel Müdürlüğü de devreye girmiş ve söz konusu arazilerin derhal Orman Bölge Müdürlüğü’ne devrini istemişti.
  Beyler, buna rağmen bildiklerini okumaya devam ediyorlardı.

      Hukuk garabeti
 
   Olaylar sarpa sarıyordu.
Emin Doğan resmen ve alenen başvurarak söz konusu parsellerin bedeli karşılığında kendisine verilmesini istemişti.
 
   Orman Bölge Müdürlüğü böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını belirterek söz konusu parsellerin orman arazisi olduğu vurgulayarak hiç bir şekilde kiralanamayacağının altını çizmişti.
 Emin Doğan’ın girişimleri üzerine Orman Bölge Müdürlüğü Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nı uyarmış, devrin Defterdarı Tamer Utkucu ise 21.01.2008 tarihli resmi yazıyla içinde bulunduğu durumu adeta itiraf etmiştir.
 “Anılan taşınmazlar hakkında idaremizce herhangi bir satış ve kiralama işlemi yapılmamış olup, ilgi(a) ve (b) yazılarımızda idaremize tahsisli taşınmazların işgalcilerinin tahliyesi istenilmesine rağmen tahliye işlemi gerçekleştirilmediğinden, işgalciler adına ecr-i misil tahakkuk ettirilmiş!” demiştir.
 
   Bu nedir,bu devletin  “Ben işgalcilere karşı acizim bari para kazanayım” mantığı ile hareket etmesidir.

   Söz konusu yazınınsonunda ise Defterdar Tamer Utkucu işgalcilerin tahliyelerinin sağlanması ve kendilerine de bilgi verilmesini talep etmiştir.
 
   Bunun adı resmen ve alenen hukuk garabetidir.
   Beyler, bu mantıktanyola çıkarak Orman bölge Müdürlüğü’nün ihata tellerini yıkmış, taşların yerini değiştirmiş, dikilen yüzlerce harnup ağacını sökmüş ve Milli Emlak Müdürlüğü’ne ecr-i misilini ödemeye devam etmiştir.
  
    Devletin beyler olarakbilinen Özler A.Ş’ye olan yaklaşımı tamamıyla halkı kışkırtmaktadır.
 
   Başta Kütüklü olmak üzere Yüreğir Ovası’nda halk  “O zaman biz de işgal edelim. Bizi de kovamasınlar. Biz de gidip ecr-i misili ödeyelim” düşüncesindeler.
   Bu da devleti kaosa iter!
            SüRECEK