Doğa Ana’ya siyasi çarmıh! Her ağaca birkaç mıh.

   Bu siyasileri akıl almaz. Liderlerini de akıl almaz, çömezlerini de...

Doğa sevgisiyle ilgili nutuklarını zamanı geldiğinde bolca dinlersiniz..
    Şimdilerde moda, nutuklar çekilirken alıntılar yapılır ya Fatih Sultan Mehmet’den, ya 2 milyon küsur hadis’ten!

   On binlerce hektar orman ve ağaç arazisi nazım imar planlarına dahil edilir bir bölü bilmem kaç binliklerden!
   “Ağaç diktik” derler.

   Pek de böbürlenirler.

   Gelgelelim iş çıkara geldiği zaman ne ağaç, ne de fidan dinlerler.
   Seçim kirliliğinden söz ederler fırsat bilerek  Doğa Ana’yı seçim için çarmıha gererek resimlerini/ afişlerini sergilerler!
 Seçim kirliliği falan işte o zaman bilmezler. 
. Bulabildikleri her ağacı mıhlayarak propagandalarını icra eylerler!
     Ne sanırsınız insanı dahi mıhlamaktan çekinmeyenler sıra ağaca gelince insaf mı bilirler?         Reha Ören

 

Pin It