Yine kara para aklanacak!

Meclis'in tatile girmesi ertelenerek 17 Temmuz günü jet hızıyla kabul edilen ve 19 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı torba yasa ile

yapılan düzenlemede, yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarını Türkiye’ye getirmek isteyenlerin önü açılıyor. Söz konusu uygulamadan yararlanacak kişiler, getirecekleri varlıkları hangi tarihte, ne suretle edindiklerini açıklamaksızın 31 Aralık 2019 tarihine kadar bildirim vermesi ve bildirim tarihini izleyen 3 ay içinde getirmeleri koşuluyla, %1 vergi ödeyip varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecekler.

 

Meclis'in tatile girmesi ertelenerek 17 Temmuz günü jet hızıyla kabul edilen ve 19 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı torba yasada, yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarını Türkiye’ye getirmek isteyenler için bir düzenlemeye de yer verilmişti.

Düzenlemede yurt dışındaki kayıt dışı para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını getirmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, 31 Aralık 2019 tarihine kadar bildirim vermesi ve bildirim tarihini izleyen 3 ay içinde getirmeleri koşuluyla, %1 vergi ödeyip varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecekleri öngörülüyordu.

Yasanın uygulanabilmesi için gereken tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde dikkat çeken düzenlemeler özetle şunlar:

  • Söz konusu uygulamadan yararlanacak kişilerin, getirecekleri varlıkları hangi tarihte, ne suretle edindikleri sorulmayacak.
  • Yurt dışında başkalarının üzerine kayıtlı bile olsa, şirket ya da ortaklarından birine ait olduğunun kanıtlanması koşuluyla, yasadan yararlanabilecekler. (Şirket adına kayıtlı değilse, şirket ortaklarından birine ait olduğu nasıl kanıtlanabilir? Uygulamada büyük bir olasılıkla, Ortaklardan birinin bu varlık aslında benimdi ama… diye beyan vermesi yeterli olacaktır.)
  • Getirecekleri varlıkların tutarını banka ya da aracı kuruluşlara bildirecekler; Aralık 2019 sonuna kadar tutarlarında değişiklik yapabilecekler.
  • Varlık getirenler vergi daireleriyle muhatap olmayacak. Ödenmesi gereken %1 oranındaki vergiyi “vergi sorumlusu” sıfatıyla banka ya da aracı kuruluşlar kesip, Gelir İdaresi Başkanlığı'na yatıracak.
  • Getirdikleri varlıklar nedeniyle bu kişilere vergi incelemesi yapılmayacak. (Tebliğde bu konu; “hiçbir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır” vurgusuyla yazılmış.)
  • Getirilen varlıklar dönem kazancının saptanmasında dikkate alınmaksızın (vergiye tabi olmaması için) işletme kayıtlarına işlenecek. Bu varlıklar kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde de dikkate alınmayacak.

KARA PARA AKLANIYOR

Varlık Barışı ve benzeri düzenlemeler, dünyada kara para aklamanın en uygun yolu olarak itibar görüyor. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2018 yılı raporunda, G20 ülkelerinde her yıl 20 trilyon dolar tutarında kara para aklandığı kestiriminde bulunuluyor.

Türkiye’nin de taraf olduğu "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi"ne göre, ülkeler kara para aklanmasına karşı mücadele etmek ve suç sayan yasalar çıkarmak zorunda. Oysa 2008 yılından bu yana beş "Varlık Barışı Yasası" çıkarıldı. Bu yasalarla ülkeye ne tutarda varlık getirildiği sır gibi saklanıyor. 

İRAN AMBARGOSUNA KARŞI ÖNLEM AMACIYLA DA KULLANILABİLECEĞİ ANLAŞILIYOR

31 Temmuz 2019 günlü AA kaynaklı bir haberde, ABD ambargosu nedeniyle kendi paralarını ülkelerinden çıkaramayan, yurt dışında kazandıklarını da ülkelerine sokamayan İranlı iş adamlarının, gözünü bu tarihi fırsata çevirdiği belirtiliyor.

 

kaynak:http://haber.sol.org.tr

Pin It