Tayfur Sökmen’e Fahri Hemşehrilik Onur Beratı verilmeli

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 

olmak üzere merkez ilçe belediye başkanlarına öneri:

Tayfur Sökmen’e Fahri Hemşehrilik  Onur Beratı verilmeli.

   Geçtiğimiz günlerde KKTC Cumhurbaşkanı sıfatını taşımakta olan Mustafa Akıncı haddini çok aşan bir ifade kullanarak: “Ben Tayfur Sökmen olmayacağım.” dedi.
    Akıncı’nın Türkiye ve Türklük aleyhindeki bu sözleri ülke genelinde olağanüstü tepkilerle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan resmi açıklamalar bu ifadeyi tel’in ederken sivil toplum örgütleri de peşisıra açıklamalarda bulundular.
  Türk Ocakları Adana Şube Başkanlığı  Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla tepkilerini hayli sert ifadelerle dile getirdi.
 Şube Başkanı Ömer Volkan Çiçek ; "Mustafa Akıncı’nın tarih şuur ve bilgisinden yoksun olduğunu belirterek Yunanistan sözcüsü gibi konuştuğunu" ifade etti.
    Kıbrıs Gazisi Abdurrahman Uygur ise “Akıncı’nın devlet yönetimini bırakarak “ Rum damadı ile birlikte evinde oturması gerektiğini” söyledi.
    Akıncı’nın bu sözlerinden sonra SÖZ Gazetesi Yayın Kurulu olarak Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere merkez ilçe belediye başkanlarının tamamına bir öneri getirme gereğini duyduk.
    Bilindiği gibi Tayfur sökmen Fransızlar tarafından idama mahkum edildikten hemen sonra Mustafa Kemal Paşa’nın da bilgisi dahilinde Adana’ya gelmiştir.

   Tayfur Sökmen, Atatürk’ün çok önem verdiği Hatay meselesi için Kuvai Milliye’nin teşkilatlanma çalışmalarını, milis kuvvetlerini kurma hazırlıklarını ve istihbari faaliyetlerini hayli uzun bir süre Adana’dan yürüt-müştür.

   Başta milli bayramlar olmak üzere bulabildiği her fırsatta milli meseleler üzerine nutuk irat eyleyen Mustafa Kemal’den bahsederek Atatürkçü olduklarını vurgulamakta beis görmeyen belediye başkanları söylemlerinde samimi iseler behemehal belediye meaclis üyelerine çağrıda bulunarak Tayfur Sökmen’e Fahri Hemşehrilik Onur Beratı vermelidirler.
    En kötü ihtimal ile  Yapacakları yeni bir bulvara Tayfur Sökmen adı mutlak surette verilmeli hem milli dava hem de Milli kahraman Tayfur Sökmen ‘e vefa duygusu göjsterilerek bir kez daha onurlandırılmalıdır. Tayfur Sökmen adı Adana’ya Paris Pasajı’ndan çok daha fazla yakışır... 
                                                                                                                                                           Reha Ören

Pin It