Kışın Yaz Saati Uygulamasının Enerji Tüketimine Etkisi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi’nin Ocak-Şubat 2017 baskısında Profesör Dr. Yunus Çengel imzası ile yayınlanan bilimsel bir makalede, Türkiye’de iki yıldır uygulanmakta olan “Kışın yaz saati uygulamasının enerji tüketimine etkisi”

değerlendirilmiştir.

Makalede 2015 yılı enerji verileri kullanılmıştır. Türkiye’de Kasım-Mart ayları arası 5 aylık kışın yaz saati uygulamasının konutlarda enerji tüketimine etkisi araştırılmıştır.

Kışın yaz saati uygulaması, saatlerin Ekim sonunda bir saat geri alındığı standart saat uygulamasıyla kıyaslanmıştır.

Yaz saati uygulamasını, 1916 yılında ilk olarak Almanya kömür tasarrufu amacıyla uygulamıştır. Daha sonra 2016 itibariyle toplamda 77 ülkeye yayılmıştır. Sanılanın aksine, yaz saati uygulamasının temel amacı tartışmalı olan az miktarda enerji tasarrufundan ziyade, iş saatlerinden sonra açık hava etkinlikleri için fazladan bir gündüz saati sağlamasıdır.

1970-2016 yılları arasında yapılan 100’e yakın araştırma ele alındığında; bunların yaklaşık %10’u yaz saati uygulaması ile enerji tüketiminde değişim olmadığını, %20’si enerji tüketiminde artış olduğunu, %70’i ise enerji tüketiminde azalma olduğunu savunduğu görülmüştür. Dolayısıyla yazar makalesinde farklı görüşlerdeki çalışmalara da yer vermiştir.

Elektrik tüketim birim fiyatı 0,41 TL/kWh. 230 milyon TL yıllık elektrik enerjisi tasarrufu (kişi başı 3 TL).

Bir binanın ısıtma enerji ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan Isıtma Derece-Gün (IDG) sayısını dikkate alarak, kışın yaz saati uygulamasıyla sabahları konfor için iç ortam sıcaklığını 2°C yükseltmek yaklaşık %1,25’lik ısıtma maliyeti artışına neden olur. Yani yaklaşık 250 milyon TL.

Sonuç olarak, kabuller ve belirsizlikler de dikkate alındığında kışın yaz saati uygulaması ile enerji tasarrufu yapıldığını iddia etmek mümkün değildir. Bu konuda karar verilirken, enerji tasarrufu tartışmalarından ziyade halkın, eğitim ve iş dünyalarının tercihleri dikkate alınmalıdır.