Devleti Yönetmeye Talip Olanların Tarih Bilmesi Şarttır

İnsanlar iyi bir hatip veya iyi bir avukat olabilirler. Bu “iyi”lik, iyi bir devlet adamı olmak için yeterli koşul değildir. Mutlaka tarih de bilmesi gerekir.

Atatürk, 31 Temmuz 1920 günü Afyonkarahisar Kolordu Dairesinde subaylara hitaben yaptığı konuşmada "Kuvvet ordudur! Düşmanlar milletimizi bağımsızlıktan mahrum etmek için evvela onu ordudan mahrum etmek çarelerine giriştiler. Kumandanlarımıza ve subaylarımıza tecavüz etmeye başladılar. Orduyu tamamen lağvederek milleti, bağımsızlığını muhafaza için muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeye teşebbüs ettiler. Her halde ordu düşmanlarımızın birinci hedefi oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka subayları mahvetmek ve aşağılamak lazımdır. Bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boğazlamakta engeller ve müşkülat kalmaz." demiştir. 

Devamını oku: Devleti Yönetmeye Talip Olanların  Tarih Bilmesi Şarttır