Yazdır

ADALET İSTİYORUZ

Devletlerin en temel iki görevi vardır: Birincisi vatandaşının ve ülkesinin güvenliğini sağlamak, ikincisi adaleti sağlamaktır.