Yazdır

YENİ OSMANLICILIK ARAYIŞLARI

 Türkiye Cumhuriyetinde normal gelişim süreci devam edip giderken, son yıllarda bir “Yeni Osmanlı “ kavramı öne çıkarılarak, bu doğrultuda bazı girişimlerin ve tartışmaların birbiri ardı sıra gündeme getirildiği yeni bir aşamadan geçilmektedir.