Yazdır

YENİ NESİL SEÇİM SİSTEMİ NASIL OLMALI?

Bu kadar karışıklığa meydan vermeden bir seçim sistemi üretilebilir diye düşündüm.

Bu konuda ki fikirlerim şöyle:

1- Seçim kağıtları, Nüfus müdürlüğü ve nüfusa kayıtlı adres sisteminde; Fotoğraf ve TC No'sunu Seçim kağıdında KARE BARKOD olarak basmalıdır.

2- Seçimlerde bu barkod okutulduğu an sistem kişinin fotoğrafını çekmeli ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra kişi gizli bölmeye gidip oyunu tuşlamalıdır.

3- Oy kullanılınca kişi ayrılmalıdır. Ancak sistem geliştirilerek, kendi içinde fotoğraf karşılaştırması yapacak şekle getirilmelidir. (İlkin yapılan kimlik kontrolüne ileride gerek kalmayacaktır.)

4- Kişi oyunu kullanır kullanmaz, tüm seçim muhataplarının sistemine çakıştırma yapıldığı için, Hem oyları hem de tamamlanma oranlarını anlık aynı kaynaktan kayıtlı olarak izleyebilecektir.

5- Böylece, adres tespiti, kişi eşleşmesi, kağıt israfı, sayımda karışıklar vs. Ortadan kalkmış olacaktır.

6- Böyle bir uygulama, her türlü seçim alanlarında kullanılabilen bir yazılım ve güvenlik lisansı ile uygulanmalıdır.

7- Böyle bir sistemin ve donanımın maliyeti, ilk seçimde giden maliyetin % 50'si (Tüm maliyet kendiliğinden kazanılmış oluyor ve kar ediliyor...), bir sonra ki seçimde maliyet % 30'a iniyor olacaktır.

Bence bu bir Kamu projesi olarak dikkate alınmalı ve TÜBİTAK ile BİLİM TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA tensip buyurularak değerlendirmeye alınmalıdır.