Yazdır

Türkiye gündemi hakkında ..

Türkiye gündemi hakkında düşündüklerimi paylaşmak istedim?!..

Tarihleri ortaya çıkaran olgular, "Vasıta" ile "Amaç" arasındaki ilişkilerdeki farklılıkların yorumlarıdır.

Yazdır

"Türklük" Gök Tanrı'nın öz dinidir! (3. Bölüm)

dzenlihakan(Not: Bir önceki yazının devamıdır)

Bütün bu bilgilerden sonra artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki; “Gök Tanrı” inanışı etrafında birleşen topluluklara “Gök Türkler” denilir. Burada “GÖK” kavramından türeyen “GÖKSELLİK”, İbranice, Arapça vs.. gibi lisanlarda tam karşılığı “SEMAVİ” kelimesi olarak kullanılmaktadır.