Yerel Hayvan Koruma Görevlisi

METİN_YILDIRIM.jpgÖzellikle sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlar için pek çok fedakarlıklar yapan ve onları beslemek için koşullarını zorlayan ve bundan dolayı bazı kesimlerin fiili veya sözlü saldırılarına maruz kalan hayvan severlerin, bakanlık onaylı yerel hayvan koruma kartına sahip olması çok önemlidir.

Ülkemizde yaşayan hayvan hakları aktivistlerinin mutlaka sahip olması gereken "Yerel hayvan koruma kartı" konusunda kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum.

Bu kavram 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinde yer almaktadır.

  

Yaşadıkları bölgelerde köpek ve kedi gibi sahipsiz hayvanların, yaşamalarının sorumluluğunu üstlenen kişilere ."Yerel hayvan koruma görevlisi" denir.

  

Yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyenler; gerekli evraklarla birlikte- İl hayvan koruma kuruluna sunulmak üzere-  yaşadıkları ilin Çevre Orman Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Yapılan başvuruların il hayvan koruma kurulunda kabulünden sonra, ilgili kurum yerel belediyelere yapılan başvuruları gönderip seminer açması için yazı yazar. Ve ilgili yerel belediye belirli sayıya ulaşan baş vurular neticesinde 1 günlük eğitim amaçlı seminer yapar. Eğitim amaçlı seminerin bitiminden 10 gün veya 15 gün sonrası katılımcılara yerel hayvan koruma kartları verilir. Bu kartın geçerlilik süresi 1 yıldır. Yıl bitiminde yararlı faaliyet gösteren hayvan severlerin görev süresi uzatılır.

5199 sayılı hayvanları koruma kanununun yönetmeliğinde, yerel hayvan koruma görevlisi kartına sahip olanların sorumlulukları şöyle belirtilmiştir:

a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,

b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle,

c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,

ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı içerisinde bir rapor halinde il müdürlüğüne vermekle,

d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle,

e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla görevli ve sorumludur.

Maalesef pek çok ilde; Orman Su İşlerine Bakanlığına bağlı şube müdürlükleri ve belediyeler  yerel hayvan koruma seminerleri yapılmaması için  bahaneler üretseler de; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinde yer alan bu yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu taşımaktadırlar. Her hayvan severin bunu bilmesinde fayda var.