Barınaklarda Ölüm

Bayram boyunca ülke genelinde pek çok sayıda barınağın kapalı olması neticesinde; burada yaşayan sokak hayvanları resmen aç ve susuz kalarak ölüme terkedildi.

 

Bugün ülkemizde hayvan hakları konusunda çıkarılan yasaların mevcudiyeti asla yeterli olmamıştır.

En son 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun yetersizliğinden dolayı,

ciddi anlamda hayvan hakları ihlalleri yaşanıyor.

 

Yasa ile yaşam hakları güvence altına alınan sokak hayvanlarına yönelik bu vurdumduymazlığın önüne geçilmesi için; mutlaka yeni düzenlemelerle birlikte mevcut yasada değişikliklere gidilmesi gerekmektedir.

 

Seçim öncesi dönemlerde hayvan hakları savunucusu olduğunu dile getiren siyasetçiler; maalesef seçim sonrası milletvekili koltuğuna oturunca, verdikleri vaatleri unutma alışkanlığından bir türlü vazgeçmemektedir.

 

Bu mevcut yasa değişmediği sürece;

Hayvan hakları ihlalleri,

Yapılan katliamlar

Ve hayvana yönelik şiddet devam edecektir.

 

Bu bağlamda hayvan hakları konusunda faaliyetleri olan tüm sivil toplum kuruluşları, ivedilikle siyasiler üzerinde baskı oluşturmalı ve yasanın değişmesi için ciddi bir kamuoyu oluşturmalıdır.