Herşey olduk ‘Ulus’ olamadık!

   “Ulusların tarih bilincini silin geriye kalabalık halk yığınlarından başka bir şey kalmaz”

Sosyopsikolojinin bilinen kurallarından biridir.
 Bunu en iyi emperyalist güçler uygularlar.
 Biz Türkler için geçerli değil!
 Çünkü biz zaten her şey olduk, ulus olmayı bir türlü beceremedik.Teba olduk, ümmet olduk, müttefik olalım derken müstemleke olduk.
    Birileri bu konuda sayfalar dolusu satır döktürüp, torba dolusu laf üretebilirler.
  Gazi Paşa ne yapsın? 1923-1938. Ümmetten Ulus yaratmanın mücadelesini verdi. Ulusal kimliğin yanısıra ulusal saygınlık kazandırdı.
 Lakin “harici ve dahili bedhahlar” ulus kimliğini yok ettiler.
 Her devrim karşı devrimi doğurur. Karşı devrim ile yeterince mücadele etmezseniz devrimi yok eder.
   Türkiye ve Anadolu Türklüğünün başındaki en büyük musibet budur.
 Türkiye Türklüğü ulusal kimliğini yitirmiştir.
 Türkiye üzerinde oynanan oyunlar Türkiye Türklüğünün yitirdiği kimliği zayii ilanı gibidir!.
   Geçtiğimiz günlerde önemsediğim bir dost, Milli İrade’nin aydınlar tarafından oluşturulması gerektiğini vurguladı.
    Hangi aydın azizim?
  Türkiye bu günleri yaşıyorsa, biliniz ki aydın geçinen karanlık insanların marifetidir.
 Anadolu Türklüğünü yaşadığımız zifiri karanlığa iten o bahsettiğiniz aydınlar değil midir?          
   Müsterih olunuz. Anadolu Türklüğü ve dahası Türk dünyası henüz Ergenekon’a girmemiştir! Görmesek de yarınlar bizimdir. 
     Elbet,” Tanrı biz bilan.”