GEREKSİZ SAYFA!

   Bu sayfa 4 yıldan beri yayınlanmakta..
 İsmail Gaspıralı’nın ‘Üç Tarz-ı siyaset’  makalesinden esinlenerek hazırlandı. Gaspıralı beg bu makalesinde Türk dünyasının doğusuyla -batısıyla kurtuluşunun ancak ve ancak ‘Dilde-Fikirde-İşde  birlik” yapılmasıyla mümkün olabileceğini belirtmiştir.
*
   Biz de düşündük ki ki burada,  Adana’da vatan ve millet konusunda samimi olan insanlar bir araya gelsinler. Mümkün olduğu kadar ilanları eleyerek seçtik. 
    Aklımız sıra, göya bizi anlayacak olanlara yer verdik.
   Sayfanın altında:”Bu sayfada reklamları yayınlanan firmaların sahipleri “Dilde-Fikirde-İşde birlik”
mantığıyla birbirleriyle alışveriş yapmaya önem vermelidirler.” diyerek  dikkat çekmek istedik, ve karşılıgında da hiç bir şey talep etmedik.
*
    Ancak, üzülerek belirtmek gerekirse süreçte  gördük ki sayfada reklamlarını koyduğumuz bazı firmaların sahibi arkadaşlar nezaket ziyaretlerimizde bile bize “Dilenci” muamelesi yapmaya başlayarak tavır değişikliği sergilediler.
*
   İtikadımızdır: “Varsılın yoksulla muhabbeti olmaz, olsa da samimi olmaz. Varsılın verdiği ‘inayet’tir, yoksul alırsa varsıl açısından ‘Sadaka’ niyetine ‘Şefaattir.”
   Bizim, ne kimsenin şefaatine ne kimsenin sadakasına ihtiyacımız yoktur.
   O yüzden de bu sayfanın devamına daha fazla gerek yoktur.
    Bu sayı “dilde-Fikirde-İşde birlik” yapmanın ne demek olduğunu anlayabilecekler için hazırlanmıştı.     
   Görünen o ki “Para” fikiyata galebe çalmıştır.
    Birileri ‘Ar’ ile ‘Kar’ aynı kefede tartmış ve ‘kar’ ağır basmıştır.
    Tanrı bu güruhu bizden ırak eyleye ..
                     Reha Ören
 
Reha