Yazdır

İŞTE YETİŞTİRDİĞİNİZ 'İMANLI' NESLİNİZ!

   Allah dediniz,

Muhammed dediniz. 

Din adına geldiniz..

Asker Ocağı “Peygamber Ocağı”ydı.. sizler şehit Mehmetçiklere ‘kelle’ dediniz..   
   Yetmedi “şehitler için “onun için para alıyorlar, meslekleri askrerlik tabi ölecekler” dediniz..

İstediler, emrettiler.. 

NATO dışındaki Ege Ordusu’nu, Jandarma’yı lav ettiniz..
  Kozmik odaları delik deşik ettiniz..

Askerimizin kafasına Çuval geçirildi.

".Müzik notası mı bu? dediniz..
Sonra bir paralı askerlik icat ettiniz..
Parası olanı abad, olmayanı asker eylediniz..

Siz şehadet kavramını bile yok ettiniz..
Buyrun din adına yaptığınız  uygulamalarla sizin yetiştirdiğiniz sizin ‘İmanlı’ nesliniz!

                                      Reha Ören