Kan Grubuna Göre Karakter Özellikleri ve Kişilik Analizi

Bugün sizlere kan gruplarının kişiliğimizi etkilediğini ve kişilerin karakterleri konusunda ipuçları verdiğini anlatacağız,

hangi kan grubu hangi özelliği taşıyor, kan grupları bizlere ne anlatmak istiyor bunlardan bahsedeceğiz, işte detaylar.

Öncelikle kan nedir kısaca tanıyalım. İnsan vücudunun ortalama olarak %7-8’i kandan oluşmaktadır. Kan hücrelerinin vücuttaki temel görevi, akciğerden aldıkları temiz oksijeni vücut hücrelerine taşımaktadır. Bunun yanında vücut için gerekli olan maddeleri taşıması ve vücuttan toksinlerin atılmasına da yardımcı bir yapıdır. Kan damarlarında meydana gelen yırtılmaları pıhtı oluşturarak kısa süre içerisinde onaran bir mucizedir.

İnsanlarda kan grupları farklılık gösteren bir durumdur. 0, A, B, AB olmak üzere 4 türde kan grubu görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda insanların:

  • -%40’ı 0 Rh (+)
  • -%7’si 0 Rh (-)
  • -%34’ü A Rh (+)
  • -%6’sı A Rh (-)
  • -%8’i B Rh (+)
  • -%1’i B Rh (-)
  • -%3’ü AB Rh (+)
  • -%1’i AB Rh (-) kan grubu taşıdığı gözlemlenmiştir.

 

Kan grupları arasında en eski olanı 0 grubu kandır. 0 grubuna sahip insanlar için “avcı”, A grubu için “çiftçi”, B grubu için “göçebe” ve AB grubu için “modern” tanımı kullanılmıştır.

Kan gruplarına göre insanların karakteristik özelliklerine bakıldığı zaman değişik sonuçlar elde edilmiştir. 0 kan grubuna sahip insanların özgüveninin yüksek ve cesaretli oldukları, A grubuna sahip insanların sinirli ve bir o kadar hassas bir yapıda oldukları, B kan grubuna sahip olanların diğer insanlarla iletişimi iyi, uyumlu ve fikir üretmeye açık, AB grubu insanların ise en çekici ve ilginç yapıya sahip insanlar oldukları tespit edilmiştir.

Şimdi ise bu kan gruplarına sahip bireylerin karakter özelliklerini ayrıntılı bir şekilde inceleyelim:

0 Grubu: Cesur, kendine güveni yüksek, güçlü, dayanıklı ve hayata iyimser bakan insanlardır. Bulundukları ortama hızlı bir şekilde ayak uydururlar. Yaşamdan zevk almayı bilir, dünyanın kendilerine sunduğu olanaklardan yeterince faydalanırlar. Hayatın geçici olduğuna inanır, ciddiye almazlar. Bulundukları her duruma bukalemun gibi uyum sağlarlar. Kişiler arası ilişkileri kuvvetlidir. İnsanlarla samimi ilişkiler kurma konusunda uzmandırlar. Hedefledikleri noktaya kolay bir şekilde ulaşırlar. Sivri fikirler üretme konusunda başarısızdırlar. Dayanıklı bir vücut bünyeleri vardır. Liderlik vasıfları çok güçlüdür.

 

A Grubu: Kalabalık insan gruplarıyla ve kırsal kesimlerdeki gergin ortamlarla başa çıkabilme çabasının sonucu ortaya çıkmıştır. Kalabalık ortamların isteklerine katlanmakla oluşmuştur. Bundan dolayı çevresine uyumlu ve ılımlı bir yapıları vardır. Kuvvetli hislere sahiptirler. Araştırma yapmaktan zevk alırlar. Çevrelerinde olup biten olaylar karşısında duyarlı bir karakterdirler. Bu özellikleri sebebiyle çevresindekilerle tartışma durumuna girdikleri zaman ters tepki oluşturur ve bu insanlar içlerine kapanık bireyler olurlar. Çevrelerinde gelişen durumlara uyum sağlama konusunda zorluk yaşadıkları ve olaylar karşısında yeteri kadar dayanıklı bir yapı gösteremedikleri zaman, bulundukları toplumlarda en ezilen bireyler olurlar.

En önemli özellikleri paylaşımcı bir yapıya sahip olmalarıdır. Ellerinde bulunan herşeyi, sevdiği insanlarla paylaşmaktan mutlu olurlar. Dertlerini kimseyle paylaşmayı sevmezler, içlerine atarlar. Bu özellikleri sebebiyle depresyona girmeye en yatkın grupturlar. A grubunda bulunan bireyler, en az gribe yakalanan bireyleridir.

B Grubu: Bu gruptaki ilk B’li bireylerin hayatlarına devam edebilmeleri için uyumlu ve yeni fikirler üretebilen bireyler olmaları gerekmekteydi. B grubundaki insanlar, yerleşik hayata uyum sağlamış olan A grubu bireyler kadar düzenli, tertipli ve rahatlığa düşkün bireyler değillerdir. Ayrıca A grubuna göre , karar vermekte zorlanan bir grup olma özelliği taşırlar.

Diğer gruptaki insanlarla kıyaslandığı zaman, uyum sağlama konusunda biraz geride kaldıkları görülür. Davranışlarına bakıldığında akılcı bir tutum gözlenir. Sistemli, düzenli ve iradeli bir yaşam tarzları vardır. Disiplinli yaşamayı tercih ederler. Başka fikirlerin etkisi altında kalmak yerine kendi bildikleri doğruları ve kararları uygularlar. Bulundukları toplumda egemen olmak ve o toplumu yönetmek isterler. İnatçı, otoriter, ve sert mizaçlı bir yapıları vardır. Bu özelliklerinden dolayı asker, uzman, danışman ve yönetici gibi mevkilerde bulunurlar. Empati kurma konusunda iyi bir profesyonellerdir.

AB Grubu: Bu gruptaki bireyler, sinirli ve hassas yapıya sahip olan A grubu ile B grubu bireylerin ortalaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu özelliklerinden dolayı parçalı bir karakter durumları vardır. Yukarıda bahsettiğimiz 3 grubunda özelliklerini kendi içlerinde harmanlamışlardır. Karar vermekte güçlük çekerler. Tutarsız ve kaprislidirler. Bulundukları çevreyi önemsemeleri, sosyal tutuma değer vermeleri ve mantıklı düşünme özellikleri sayesinde başarıya ulaşırlar. Olaylara yüzeysel bakarlar, asla detaycı değillerdir. En ilginç ve çekici kan grubudurlar. Dünya üzerinde pek denk gelinmeyen bir gruptur. Dünyanın %5’ini oluştururlar. Yeryüzünün en yeni kan gurubu olma özelliğini taşırlar.

Kan Grubu-Kişilik Arasındaki İlişki

Japonya’da yapılan bir araştırma sonucunda, kan gruplarının insan karakteri ile olan yakın ilgisi ortaya kondu. Uzmanlar, “İnsan vücudunun kimyası ile karakter özellikleri arasında önemli bağlar var. Kan grupları da bunu etkileyen özelliklerden birisi” demişlerdir.

Şimdi ise kan grupları ile kişilik arasındaki ilişkileri ayrı ayrı inceleyelim:

A Grubu Kadını: Değişiklik yapmayı seven, çocuklara düşkün olan, onlarla vakit geçirmekten hoşlanan, hatta bu yüzden eşlerini ihmal edebilen bireylerdir. Para harcamaya yatkındırlar.

A Grubu Erkeği: İyi bir arkadaştırlar. Konuşma yetileri gelişmiştir. Düzenli bir yaşam tarzları vardır. Eş seçerken oldukça titiz davranırlar.

B Grubu Kadını: Para konusunda ortaları yoktur. Ya çok cimri ya da çok cömertlerdir.

B Grubu Erkeği: Özgürlüklerine çok düşkündürler. Kadınlara karşı çok saygılıdırlar. Neşeli bir aileye sahip olmak isterler. Yemek seçimi konusunda çok titizlerdir.

AB Grubu Kadını: Süslü olmayı severler. Para savurmayı sevmezler, parayı tutumlu kullanırlar. Yemek konusunda ve sofra hazırlamada oldukça marifetli kişilerdir.

AB Grubu Erkeği: Otoriterdirler. Aile içinde sözlerinin dinlenmesini isterler. Hoşgörülü ve kararlıdırlar. Eşine ev işlerinde yardım etmeyi severler.

0 Grubu Kadını: Yemek yapmaya pek yanaşmazlar. Mutfak masraflarından kısarak kendilerine yeni elbiseler almayı seçebilirler. Çocuklarını büyüttükten sonra iş hayatına geri dönme eğilimindedirler.

0 Grubu Erkeği: Oldukça kıskanç bir yapıya sahiptirler. Kalabalık ortamlarda bulunmaktan hoşlanmazlar. Hareketli, hırslı ve bir o kadar çalışkan bir yapıya sahiptirler. Eşlerine sürekli yeni şeyler alarak sürpriz yapmaktan hoşlanırlar.

kaynak: .hangibilgi.com