Yusuf Akçura Modern Sömürgeciliği anlatıyor

     "Düşmanlar bağımsızlığımızı imhaya karar vermişledir. Bunu top ve barutla yapamazlarsa banka ve altınla yapmak isteyeceklerdir.

Türk'ün ruhunu asırlık münasebetleriyle pek iyi bilen şeytan Frenklerin, kurnaz Cenevizlilerin, allak Venediklilerin torunları, Yunan ve İngilizlerin zorla başaramadığına hileyle nail olmak istiyor."
  
    Yusuf Akçura, Siyaset ve İktisat Hakkında Birkaç Hitabe ve Makale, Türk Devriminin Programı, sayfa 117, Kaynak Yayınları
  
    "Yabancı büyük sermaye ve sanayiinin Osmanlı İmparatorluğunda hükümran olması küçük sanayiimizi öldürdü. Artık en milli ev eşyalarımdan olan muhallebi kaşıkları ile kahve cezvelerimizi, pilav kuşhanelerimizi bile yabancı mamüllerden kullanmak zorunda kaldık. Fatih'ten Eminönü'ye gitmek için yabancı sermayedarlara vergi vermek zorundayız. Yabancı sermayedarlara harç vermeksizin bir bardak buzlu şerbet, bir paket sigara içemez olduk. Eğer bugün Galata ve Beyoğlu'nun genişleyip yükseldiğini görüyorsak, bunun etkeni yine yabancı sermayedir. Kısacası Avrupa'da büyük sanayi ve sermayenin oluşmasıyla Osmanlı İmparatorluğuna girmesi Milli iktisadımızı altüst etti ve memlekitimizin iktisadi buhranında en önemli etken oldu
      
    Yusuf Akçura, Haziran 1923, İstanbul Üniversitesi Konuşması, Türk Devriminin Programı, sayfa 162, Kaynak Yayınları