İSKANDİNAVLARIN MİTOLOJİK TANRISI ODİN'İN ASLI ODEN ATA ADLI BİR TÜRK BEYİ

Türkler ile İskandinavlar arasında bir bağlantı var mı?

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde yürütülen çalışmaya göre, son dönemde ortaya çıkan bazı buluntular ve İskandinav efsaneleri böyle bir bağlantıyı ortaya koyuyor. Akademik çalışmayla, İsveçlilerin mitolojik savaş tanrısı Odin'in Orta Asya'dan gelen Oden Ata isimli bir Türk beyi olduğu iddia edildi.