Enver Paşa nasıl öldürüldü?

Enver paşa Nasıl öldürüldü?
Tarih yeniden yazılacak..

Afganistan Türkmenlerinin ulusal ve dini lideri Abdulkerim Mahdum ile sohbet.
Röpörtaj: Reha Ören / Osman Çataloluk
Teşekkür: Bu röportajın yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim.