TGF’DEN YEREL BASINA ‘CAN SUYU’ ÖNERİLERİ

  Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından, son dönemlerde
yaşanan kağıt sıkıntısı ile had safhaya ulaşan basın sektöründeki
zorlukları giderecek somut önerilerde bulunuldu.

Kur fiyatlarındaki
anormal dalgalanmaların sarstığı gazete kuruluşlarının pek çoğunun
kapanma aşamasına geldiğinin vurgulandığı açıklamada, acil olarak
alınması gereken önlemler somut olarak sıralandı. TGF Genel Başkanı
Yılmaz Karaca’nın açıkladığı “TGF’den Yerel Basına Can Suyu Öneriler”
başlığını taşıyan bildiri şöyle:
          Ülke ekonomisinde daha çok dış kaynaklı müdahalelerle
yaşanan gel gitler basın sektörünü de derinden etkilemektedir.  El
birliği ile aşacağımıza inandığımız sıkıntılarımızın başında son
dönemlerde yaşanan kağıt krizi gelmektedir.  Kur dalgalanmasıyla
birlikte fiyatı adeta ikiye katlanan gazete kağıdının fahiş durumu ile
basın sektöründeki zorluklar had safhaya ulaşmıştır.  Dövizdeki
anormal dalgalanmaların sarstığı gazete kuruluşlarının pek çoğu
kapanma aşamasına gelmiştir. Aynı şekilde mesleğimizde zaten var olan
istihdam sorunu da iyiden iyiye kapımıza dayanmıştır.  Derhal acil
olarak alınması gereken önlemler vardır ve şöyledir. Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin ilgili birimlerinin dikkatine saygı
ile duyuruyoruz:
1.      Basın kuruluşlarının SGK primlerinde en az %50 indirime gidilmeli,
en önemli girdi olan kağıt, kalıp ve mürekkep fiyatlarında KDVoranı
mutlaka olabilecek en alt limite indirilmelidir.
2.      Ülkemiz ithal kağıt sendromundan kurtarılmalı, kağıtta dışa
bağımlılık yerini mutlaka yerli üretime bırakmalıdır. Basın
kuruluşlarının da ortak olabileceği devlet öncülüğünde kurulabilecek
geniş katılımlı bir konsorsiyumun, kağıttaki döviz hegemonyasını
bitirmesi mutlaka temin edilmelidir.
3.      Gazete işletmelerinin vergi ve SGK yapılandırmaları dahil tüm
borçları 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmelidir. Buna paralel
olarak 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek olan “Borcu yoktur yazısı”
uygulaması en az 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmalıdır.
4.      Tam üç yıldır sürüncemede bırakıldıktan sonra ancak bu yıl küçük
bir artışla yürürlüğe giren BİK resmi ilan tarifesi en az yüzde 50
oranında arttırılmalıdır.
5.      Basın İlan Kurumu’nun halen uygulanmakta olan yüzde 15 oranındaki
komisyon oranı % 5’e çekilmelidir.
6.      Basın İlan Kurumu tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gazete
işletmelerine sağlanan kredi olanağının, Anadolu basınına aynen
uygulanması sağlanmalıdır.

7.      Yerel yönetimlerin meclis toplantı gündemi ve tutanakları ile
alınan kararlar, yerel gazetelerde Basın İlan Kurumu aracılığıyla
resmi ilan tarifesi üzerinden yayınlanmalıdır.
8.      Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin alım satım ihaleleri de BİK
tarifesi kapsamına alınmalıdır. Bu birlikler için düzenlenen
yönetmelikteki,  ‘İhale kanununa dahil değildirler’ maddesi derhal
iptal edilmelidir.
9.      Gazeteleri desteklemek amacıyla tüm resmi kurumların, kuruluşların
ve üniversitelerin, yerel gazetelere abone olmalarını ve toplu alım
yapabilmelerini sağlayacak düzenleme getirilmelidir.
10.     İcra İflas yasasında değişiklik yapılmalı ve “İcra ilanlarının
yerel gazetelerde yayınlanması zorunludur”  hükmünün getirilmelidir.
11.     Yerel gazetelerin KOSGEB kredilerinden pratik olarak
yararlanmaları sağlanmalı; bunun bir bölümü hibe, kalanı düşük faizli
ve uzun vadeli taksitlendirmeler şeklinde olmalıdır.
12.     Yıpranma payındaki kazanılmış hak geri verilmeli, geçtiğimiz
yıllarda 3 yıla indirilen yıpranma hakkı yeniden 5 yıla
çıkarılmalıdır.  Aynışekilde yalnızca sarı basın kartına sahip olanlar
için geçerli olan uygulamadan bütün basın çalışanları
yararlandırılmalıdır.
13.     Yerel merkezli televizyonların uydu bedellerinin makul bir
seviyeye getirilmesi için acil bir yasal bir düzenleme yapılmalıdır.
14.     Neredeyse yılan hikayesine dönen internet yasası bir an önce
yürürlüğe girmelidir.
15.     Gazeteciliğin, belli kural ve kaideleri olan bir sektör haline
getirilebilmesi için kendine özgü yasası ve yaptırım gücü de olan bir
meslek odası yapılanması şart olmuştur. Devletin ilgili kamu birimleri
sorumluları ile basın meslek kuruluşları temsilcilerinin ortak
konsensüsü sağlanarak, en kısa vadede acil ve somut bir adım
atılmalıdır.