ADANA MİLLETVEKİLİ KEMAL PEKÖZ RÖNESANS HOLDİNG İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERDİ

İş insanı Erman Ilıcak’ın şirketi Rönesans Holding ile Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach’ın

ortak olduğu Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ tarafından Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde polipropilen üretim tesisi kurulacaktır.

HDP Adana Milletvekili Kemal PEKÖZ söz konusu tesisin çevreye dönük etkilerinin ne olacağı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle bir soru önergesi vermiştir.

 

İlgili önerge:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından Anayasanın 98 ve İç Tüzüğün 96. Ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                                                                                                                  Kemal PEKÖZ

                                                                                                Adana Milletvekili


İş insanı Erman Ilıcak’ın şirketi Rönesans Holding ile Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach’ın ortak olduğu Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ tarafından Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde polipropilen üretim tesisi kurulacaktır. 1,2 milyar dolar yatırımla 67 hektar alan üzerine kurulacak ve yıllık 450 bin ton polipropilen üretim kapasitesine sahip tesisin 2023 yılında tamamlanıp faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Söz konusu tesise dair yürütülen Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışması (ÇSED) kapsamında Adana'da bulunan çevre kurumu ve kuruluşlarına bilgilendirme dokümanı gönderilmiştir. Fakat gönderilen dosyada tesisin hangi işlemlerle, nasıl bir üretim yapacağına dair yeterli bilgi olmadığı için projenin özel olarak çevreye dönük etkisinin değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu bağlamda;

Tesiste yakıt olarak ne kullanılacaktır? Eğer doğalgaz kullanılacaksa miktarı nedir?

Tesiste kullanılacak yakıt hangi zararlı baca gazlarının çıkmasına sebep olacaktır?  Çıkacak zararlı baca gazlarının zararsız hale getirilmesi için ne tür bir filtre sistemi kullanılacaktır? Kullanılan filtre sistemi zararlı baca gazlarını ne kadar elimine edecektir?

Tesiste soğutma suyu olarak yeraltı suyu mu kullanılacaktır? Yeraltı suyu kullanılacaksa kullanma yöntemi ve miktarı ne kadar olacaktır?

Tesiste kullanılan suyun ısı artışı ne kadar olacaktır?

Proses sonucu soğutma suyunda herhangi bir kimyasal bulunacak mıdır?

Tesiste kullanılan soğutma suyu nereye deşarj edilecektir?

Atık havuzunda toplanacağı söylenen çamurun kimyasal yapısı ne olacaktır?

Şirketten gönderilen dosyada yer alan tehlikeli atıklar ve kimyasal atıklar nelerdir? Bu atıklar nasıl yok edilecektir?

Tesiste kullanılacak yanıcı maddeler nelerdir? Bu yanıcı maddeler nasıl depolanacaktır? Yanıcı maddeler ile ilgili nasıl bir önlem alınacaktır?

Türkiye’de plastik üretimi ve kullanımını azaltmak için bir çalışmanız var mıdır?

 

Pin It